[รีวิวโปรตุเกส] : วิธีเติมเงินเข้าบัตร andante เมือง Porto

เราสามารถซื้อตั๋วผ่านตู้อัตโนมัติได้เลย

ใส่บัตร andante ตรงช่องสอดบัตร แล้วเลือกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อน

เลือกจำนวนครั้งที่ต้องการเติม

ครั้งนี้เราเลือกเติมเดินทางครั้งเดียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: