รีวิววิธีเช่าจักรยานที่หางโจว

เช่าจักรยาน

ที่หางโจว โดยเฉพาะรอบทะเลสาบซีหูนั้นมีจักรยานให้เช่าเยอะมาก แต่มีเพียง 4 สถานที่เท่านั้นที่สามารถนำพาสปอร์ตไปลงชื่อเพื่อขอใช้งานจักรยานเช่านี้ได้ นั่นก็คือ

  • ด้านหน้าของ Orioles Singing in the Willows Park (Liulangwenying 柳浪闻莺) ตรงถนน No. 11 Nanshan Road (Nanshan Lu 南山路) ใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์ West Lake Museum.
  • ด้านหน้าของ Wushan Square (Wushan guangchang 吴山广场) ตรงถนน Hefang Street (Jefang Jie 河坊街) ใกล้ ๆ กับสถานี Wushan Square public transport station (Wushan guangchang gong jiao zhan 吴山广场公交站).
  • ด้านหน้าของ Youth Palace (Qingshao niangong青少年宫) ตรงถนน Beishan Road (Beishan Lu 北山路), Baochu Road (Baochu Lu保俶路) ใกล้ๆ  “Broken Bridge” (Duanqiao 断桥).
  • ที่ Hangzhou Bus IC Card Service Center (Long xiang qiao)

Screen Shot 2561-02-21 at 16.39.14.png

จะเช่าจักรยานอย่างไร

เราจะต้องจ่ายทั้งหมด 300 yuan (200 เป็นมัดจำ และ 100 ค่าเช่าจักรยานในแต่ละครั้ง ซึ่งเมื่อคืนบัตรเราก็จะได้มัดจำและจำนวนเงินที่เหลือคืน พาสปอร์ต 1 ใบ สามารถขอซื้อบัตรเช่าจักรยานได้ทั้งหมด 5 ใบ

อัตราค่าเช่า

0-59 นาที (1ชม) ฟรี
60-119 นาที (2ชม) 1 หยวน
120-179 นาที(3ชม) 2 หยวน
180-239 นาที(4ชม) 3 หยวน
240-299 นาที(5ชม) 6 หยวน

** หลังจาก 5 ชม ค่าเช่าจะสูงขึ้น 3 หยวนในทุกๆชม (เช่น 300-359 นาที, 6ชม คือ 9 หยวน, 360-419 นาที, 7ชม คือ 12 หยวน)

Screen Shot 2561-03-04 at 10.26.00.png

** If you take public transport during your rental time, tap your bicycle rental card upon boarding the bus to pause the timing, which will stop for 90 minutes. It will resume counting after 90 minutes, regardless of how long your bus ride took. In short, your free rental for the use of the bicycle will be extended by 90 minutes if you take public transport, thus allowing you a total of 150 minutes of free rental time.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: