เช็คลิสก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เงิน เงิน บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม เอกสาร passport มีอายุมากกว่า 6 เดือน boarding pass ใบยืนยันการจอง รร. เอกสารแผนการเดินทาง เบอร์สถานฑูต ใบขับขี่สากล แผนที่การเดินทางโดยรถไฟ เอกสารข้อมูลเที่ยวบิน หนังสือแนะนำการเดินทาง เครื่องแต่งกาย … More