[รีวิวโปรตุเกส] : วิธีเติมเงินเข้าบัตร andante เมือง Porto

เราสามารถซื้อตั๋วผ่านตู้อัตโนมัติได้เลย ใส่บัตร andante ตรงช่องสอดบัตร แล้วเลือกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อน เลือกจำนวนครั้งที่ต้องการเติม ครั้งนี้เราเลือกเติมเดินทางครั้งเดียว