[24-11-62] Osaka Castle – Minoo Waterfall

ลิงก์น่าสนใจ สำหรับเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น

 

วันที่ 6 : อาทิตย์ ที่ 24/11/62 🌤17° /7° Osaka

*** ใช้บัตร Kansai Thru Pass ทั้งขึ้นรถบัสและรถไฟได้เลย***

07:35 น.
เดินออกจากโรงแรม Osaka Teikoku Hotel แล้วเดินมาลงใต้ดินไปยังสถานีรถไฟ ตามลิงก์ shorturl.at/lyEOZ
ลงมาใต้ดินแล้วให้เดินตามป้าย Subway Midosuji Line
สอดบัตร Kansai Thru Pass  เมื่อผ่านประตูไปแล้วให้รับบัตรคืนทุกครั้ง
เดินไปยังชานชาลาที่ 2 (Platform 2) นั่งรถไฟจากจาก M20 ไป M16
Namba Station(M20)======================>Hommachi Station(M18)
 รถไฟประเภท Local  (12min 180y )
2 stop –> Shinsaibashi, Hommachi
ทาบบัตร IC Card ออกจากสถานี
เดินตามป้าย  Chuo Line
สอดบัตร Kansai Thru Pass  เมื่อผ่านประตูไปแล้วให้รับบัตรคืนทุกครั้ง
เดินไปยังชานชาลาที่ 1 (Platform 1) นั่งรถไฟจากจาก C16 ไป C18
Hommachi Station(C16)======================>Tanimachi 4-chome Station(C18)
 รถไฟประเภท Local (7min 180y )
2 stop –> Sakaisuju Hommachi, Tanimachi 4-chome
เดินไปปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ตามลิงก์ https://cutt.ly/3wnUlRl
ปราสาทโอซาก้า เปิด : 9:00 – 17:00
11:00 น.
เดินกลับมายังสถานี Tanimachi 4-chome ตามลิงก์ https://cutt.ly/RwnUOXw

ลงมาใต้ดินแล้วให้เดินตามป้าย Subway Tanimachi Line
สอดบัตร Kansai Thru Pass  เมื่อผ่านประตูไปแล้วให้รับบัตรคืนทุกครั้ง
เดินไปยังชานชาลาที่ 2 (Platform 2) นั่งรถไฟจาก T23 ไป T20
Tanimachi 4-chome (T23)======================>Hagashi Umeda Station(T20)
 รถไฟประเภท Local (9min 230y )
3 stop –> Temmabashi,  Minami-Morimachi, Hagashi Umeda
ออกจากสถานี สอดบัตร Kansai Thru Pass  เมื่อผ่านประตูไปแล้วให้รับบัตรคืนทุกครั้ง
เดินตามป้าย  Hankyu Railway
สอดบัตร Kansai Thru Pass  เมื่อผ่านประตูไปแล้วให้รับบัตรคืนทุกครั้ง
เดินไปยังชานชาลาที่ 4 หรือ 5 (Platform 4 or 5) ให้เลือกชานชาลาที่เป็น Express นั่งจาก HK01 ไป HK48
Umeda Station(HK01)======================>Ishibashi Station(HK48)
 รถไฟประเภท Express (16min 220y )
4 stop –> Juso, Toyonaka, Hotarugaike, Ishibashi
เปลี่ยนขบวนรถไฟไปขึ้นชานชาลาที่ 5 (Platform 5)  นั่งจาก HK48 ไป HK59
Ishibashi Station(HK48)======================>Mino-o Station(HK59)
 รถไฟประเภท Local (10min 150y )
3 stop –> Sakurai, Makiochi, Mino-o
เดินไปยังน้ำตกมิโนะ (Minoo Waterfall) 
ระหว่างทางในช่วงแรกที่เป็นหมู่บ้านจะมีร้านค้า และร้านอาหารสองข้างทาง  นอกจากนั้นก็มีวัดต่างๆ ให้แวะระหว่างทางด้วย พอหลังจากเริ่มออกจากตัวหมู่บ้านไปทางน้ำตกทางจะเริ่มลาดชันขึ้นกว่าเดิมหน่อย เพราะจะเป็นการเดินเข้าไปตามหุบเขาที่เป็นป่า
16:30 น.
เดินกลับมาที่สถานี Minoo Station ที่เดิม ตามลิงก์ https://cutt.ly/awn91Oj
สอดบัตร Kansai Thru Pass  เมื่อผ่านประตูไปแล้วให้รับบัตรคืนทุกครั้ง
นั่งจาก HK59 ไป HK48
Mino-o Station(HK59)======================>Ishibashi Station(HK48)
 รถไฟประเภท Local (10min 150y )
3 stop –> Makiochi, Sakurai, Ishibashi
เดินไปยังชานชาลาที่ 2 (Platform 2) ให้เลือกชานชาลาที่เป็น Express นั่งจาก HK48 ไป HK01
Ishibashi Station(HK48)======================>Umeda Station(HK01)
 รถไฟประเภท Expressl (16min 220y )
4 stop –> Hotarugaike, Toyonaka, Juso, Umeda
ออกจากสถานี สอดบัตร Kansai Thru Pass  เมื่อผ่านประตูไปแล้วให้รับบัตรคืนทุกครั้ง

เดินตามป้าย Subway Midosuji Line
สอดบัตร Kansai Thru Pass  เมื่อผ่านประตูไปแล้วให้รับบัตรคืนทุกครั้ง

 

เดินไปที่รถไฟชานชาลาที่ 1 (Platform 1)
Umeda Station(M16)======================>Namba Station(M20)
 รถไฟประเภท Local  (14min 230y )
4 stop –> Yodoyabashi, Hommachi, Shinsaibashi, Namba
19:00 น.
เดินไปโรงแรม Osaka Teikoku Hotel ตามลิงก์ shorturl.at/luKY7