วิธีกรอกเอกสารตม.เข้าญี่ปุ่น

เพิ่มเพื่อน

  1. วิธีกรอกใบตม.เข้าประเทศญี่ปุ่น (Embarkation – Disembarkation Card) จะต้องกรอกเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น /Users/pitichampeethong/Desktop/Screen Shot 2559-03-01 at 4.37.59 PM.png /Users/pitichampeethong/Desktop/Screen Shot 2559-03-01 at 4.42.02 PM.png

  2. วิธีกรอกใบศุลกากรประเทศญี่ปุ่น

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: