[22-11-62] Sagano Romantic Train – Arashiyama – Fushimi Inari – Tofukuji Temple

ลิงก์น่าสนใจ สำหรับเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น

วันที่ 4 : ศุกร์ ที่ 22/11/62 🌤17° /7° Kyoto

07:45 น.
เดินออกจากโรงแรม Osaka Teikoku Hotel แล้วเดินมาลงใต้ดินไปยังสถานีรถไฟ ตามลิงก์ shorturl.at/lyEOZ
ลงมาใต้ดินแล้วให้เดินตามป้าย Subway Midosuji Line
ทาบบัตร IC Card 
เดินไปยังชานชาลาที่ 2 (Platform 2) นั่งรถไฟจาก M20 ไป M16
Namba Station(M20)======================>Umeda Station(M16)
 รถไฟประเภท Local  (14min 230y )
4 stop –> Shinsaibashi, Hommachi, Yodoyabashi, Umeda
ทาบบัตร IC Card ออกจากสถานี
เดินตามป้าย  JR Line
ทาบบัตร IC Card 
เดินไปยังชานชาลาที่ 8  (Platform 8 ) เลือกนั่งรถประเภท Special Rapid เท่านั้น
Osaka Station ======================> Kyoto Station 
 รถไฟประเภท Special Rapid (29min 560y )
3 stops –> Shin-Osaka, Takatsuki, Kyoto
09:00 น.
ถึงสถานี Kyoto ให้เปลี่ยนสายรถไฟไปสาย JR Sagano Line เดินไปยังชานชลาที่ 31 (Platform 31) เพื่อไปลงสถานี JR Saga-Arashiyama
Kyoto Station (E01)======================> Saga-Arashiyama Station (E08)
 รถไฟประเภท Local  (17min 240y )
7 stops –> Umekoji-Kyotonishi, Tambagunchi, …, Hanazono ,Uzumasa
09:20 น.
Sagano Romantic Train

เมื่อถึงสถานี Saga-Arashiyama ให้เดินไปตามทางเชื่อมเพื่อไปที่สถานี Torokko Saga จากนั้นให้ไปติดต่อซื้อตั๋วตู้รถไฟขบวนที่ 5 ราคาขาละ 620 เยน ไป-กลับ 1,240 เยน

*ข้อมูลเพิ่มเติม*

ขบวนรถไฟเริ่มขบวนแรกตั้งแต่เวลา 09:07 น. ถึง 17:07 น. โดยมีขบวนละชั่วโมง วิ่งจากสถานี Saga Torokko ไปถึงสถานี Kameoka Torokko และวิ่งกลับมาที่สถานี Saga Torokko ใช้เวลาประมาณ 25 นาที หากนั่งไป-กลับ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

10:20 น.
Arashiyama
ขากลับให้นั่งรถไฟกลับมาลงที่สถานีโทรกโกะอาราชิยามะ Arashiyama จากนั้นเดินตามเส้นทางเพื่อชมสวนป่าไผ่ เดินไปจนถึงสถานี Saga Torokko
13:30 น.
เดินกลับมาที่สถานี JR Saga-Arashiyama ตามลิงก์ https://cutt.ly/SwT68qz
ทาบบัตร IC Card เข้าสถานีรถไฟ  JR Line

ดูป้ายที่เขียนว่าไป Kyoto รถไฟจะจอดเฉพาะโบกี้ที่ 3-6 ให้ไปรอบริเวณนี้
เดินไปยังชานชาลาที่ 1 หรือ 2 (Platform 1 or 2) นั่งรถไฟจาก E08 ไป E01
Saga-Arashiyama Station (E08)======================> Kyoto Station (E01)
 รถไฟประเภท Local  (17min 240y )
7 stops –> Uzumasa, Hanazono, …, Tambagunchi, Umekoji-Kyotonishi

จากนั้นเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย Nara Line ชานชาลาที่ 10 (Platform 10)

Kyoto Station (D01)======================> Tofukuji Station (D02)
 รถไฟประเภท Local  (7min 140y )
1 stops –> Tofukuji
เดินไปวัด Tofukuji Temple ตามลิงก์ https://cutt.ly/FwYjLiO 
เดินไปวัด Fushimi Inari ตามลิงก์ https://cutt.ly/iwYxhrI
17:30 น.
เดินไปที่สถานี Inari Station ตามลิงก์ https://cutt.ly/owYxL7p
ทาบบัตร IC Card เข้าสถานีรถไฟ
เดินไปยังชานชาลาที่ 1  (Platform 1 ) นั่งรถไฟจาก Inari ไป Kyoto
Inari Station ======================> Kyoto Station 
 รถไฟประเภท Local  (5min 140y )
2 stops –> Tofukuji, Kyoto
ทาบบัตร IC Card ออกจากสถานี
เดินตามป้าย  JR Line
ทาบบัตร IC Card 
เดินไปยังชานชาลาที่ 5  (Platform 5 ) เลือกนั่งรถประเภท Special Rapid เท่านั้น
Kyoto Station ======================> Osaka Station 
 รถไฟประเภท Special Rapid (29min 560y )
3 stops –> Takatsuki, Shin-Osaka , Osaka
ทาบบัตร IC Card ออกจากสถานี

เดินตามป้าย Subway Midosuji Line
ทาบบัตร IC Card 
เดินไปที่รถไฟชานชาลาที่ 1 (Platform 1)
Umeda Station(M16)======================>Namba Station(M20)
 รถไฟประเภท Local  (14min 230y )
4 stop –> Yodoyabashi, Hommachi, Shinsaibashi, Namba
19:00 น.
เดินไปโรงแรม Osaka Teikoku Hotel ตามลิงก์ shorturl.at/luKY7

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s